KTO SME & KDE NÁS NÁJDETE?

EPOXY divízia betónove povrchy

 Naša firma sa vo všeobecnosti venuje používaniu a spracovaniu epoxidov od januára 1990, naši pracovníci neustále sledujú nové trendy v stavebníctve, samovzdelávajú sa a zúčastňujú sa odborných školení, seminárov a výstav. Našimi dodávateľmi sú v tomto segmente stavebnej a konštrukčnej chémie najvýznamnejšie európske výrobné spoločnosti, s ktorými úzko spolupracujeme. Našim odberateľom a zákazníkom sa maximálne venujeme a informujeme ich či už individuálne alebo na spoločných školeniach o novinkách, inováciách a nových výrobkoch a o nových technológiách spojených s využitím epoxidových živíc, o príslušných plnivách, vhodnej príprave a úprave podkladov, o mechanizácii, remeselnom náradí a OOP. Nové realizačné firmy po teoretickom školení obyčajne zaškoľujeme priamo na ich prvých plochách, alebo na požiadanie ich dozorujeme.