Výhody a použitie vymývaného betónu GraniSol

Estetický a dekoratívny vzhľad

Povrch tvorený prírodným kamenivom, ktorého štruktúra a farebné odtiene umocňujú prírodný charakter plochy. Zvýraznenie určitej farby kameniva je možné tiež zafarbením pasty pomocou stálofarebných pigmentov. V kombinácii s ostatnými prírodnými materiálmi, tvoriacimi napr. dilatáciu, umožňuje rýchlo vytvoriť veľmi efektné, kreatívne a cenovo dostupné riešenie vonkajších plôch.

Odolnosť a dlhá životnosť

Plochy realizované systémom GRANISOL majú vysokú povrchovú pevnosť, sú kompaktné a celistvé bez škár (mimo dilatácie). V prípade veľkého bodového zaťaženia nedochádza k pohybu jednotlivých častí ako je tomu napr. u dlaždíc, ktorých stabilita je závislá pevnosti podkladu. Odpadá tým nutnosť porúch a opráv napr. pri zaťažení nákladnými vozidlami. Pri silnom nápore vody, alebo zmeny vlhkosti podkladu odpadajú problémy s vymývaním výplňou škár alebo prejavy prepadania podložia.

GRANISOL ľahko a spoľahlivo rieši detaily spádov, náväznosti a napojenie na ostatné konštrukcie, kde často vznikajú problémy s realizáciou alebo následnou stratou drobných kusov dlaždíc. Systém GRANISOL vyniká vysokou odolnosťou voči mrazu, posypovým soliam, znečisteniu alebo zarastaniu machmi a napadnutiu plesňami.

Protišmykovosť

Vďaka povrchovej štruktúre nedochádza pri namočenie povrchu k zhoršeniu sklzových vlastností ako napr. u keramickej dlažby. Povrchy zo zmesi GraniSol zabezpečujú bezpečný pohyb za mokra, takže sa hodí napríklad do bezprostrednej blízkosti bazénov, k realizácii cyklotrás alebo verejných priestranstiev.

Jednoduchá a rýchla realizácia

Denný výkon zhotovených plôch značne prevyšuje technológie pokladania iných systémov. Odpadá nutnosť rozsiahlych terénnych úprav, transport a skladovanie značného objemu podsypových materiálov, odpadá manipulácia s nimi, ako aj náročná a pracná pokládka kusových materiálov. Realizovanú plochu nie je nutné pred pokládkou dokonale vyrovnávať a celé dielo je tak zhotovené v krátkom časovom úseku. Realizované plochy je možné včas sprístupniť, čo je významnou požiadavkou napr. u prejazdov, peších a obchodných zón a pod.

Jednoduchá údržba

Plochy zhotovené pomocou systému GraniSol sú nenáročné na údržbu. Ich celistvosť a kompaktnosť bez škár (okrem dilatácie) neumožňuje prerastaniu plochy trávami a machmi. V prípade znečistenia sa ľahko očistí tlakovým čističom, tak ako každý iný pevný povrch. Súčasťou systému GraniSol je navyše špeciálny ošetrujúci nástrek, ktorý tieto vlastnosti udržuje po niekoľko rokov.