granisol_RGB_bez_popisku

GraniSol je špeciálny systém realizácie dekoratívnych betónových plôch s vymývaným povrchom. Unikátna technológia riadenej hĺbky vymytia povrchu umožňuje realizáciu veľkých celkov priamo na mieste stavby. Výsledný povrch má prírodný vzhľad, ktorý sa líši podľa druhu a farebného odtieňa použitého kameniva. Široké spektrum farieb, vzhľadov aj hĺbok vymytia umožňuje citlivé a estetické zakomponovanie do okolitého prostredia.

GraniSol je dodávaný v pevnostnej triede C 25/30 (konzistencia S4)
Stupeň vplyvu prostredia XF2

Zrnitosť použitého kameniva:

  • GraniSol 8 … max 8 mm
  • GraniSol 16 … max 16 mm

Povrch s vymývaným betónom sa radí už dlho svojimi protišmykovými vlastnosťami a odolnosťou k špičkovej technológii využívanej na komunikáciách a ťažkou prevádzkou zaťažených plochách.

Použitie vymývaného betónu GraniSol:

  • Prístupové chodníky bytových a priemyselných stavieb
  • Dopravné komunikácie
  • Pešie zóny, námestia
  • Parkovacie plochy
  • Príjazdové komunikácie stavieb
  • Plochy okolo bazénov
  • Terasy, záhrady, parky